Hoteltelnet

info@hoteltelnet.hu 電話番号: 00-36-1-2279614

Hédervár Kastélyszálló - ヘ-デルヴァ-ル城ホテルはオンラインブッキングが可能です。馬車の観光がお楽しみ頂けます。

Hédervár Kastélyszálló - ヘ-デルヴァ-ル城ホテルはオンラインブッキングが可能です。馬車の観光がお楽しみ頂けます。
9178 Hédervár, Fő utca 47. 予約 --- Reservation Tel: 00-36-1-2279614

Hotel:
✔️ Héderváry Castle Hotel Hédervár ****


到着日:


出発日:


大人の人数:


子どもの数:

1. gyerek életkora
2. gyerek életkora
3. gyerek életkora


部屋のタイプ:

フルネーム:

Telefon:

E-mail:

リマーク:
プライバシーポリシーを読み、同意します。