Hoteltelnet

info@hoteltelnet.hu Telefon: 00-36-1-2279614

✔️ Tó Wellness Hotel Bánk *** Avbokningsregler

Avsked: Avbokningen sker senast 14 dagar före ankomsten utan debiteringskostnad. Debiteringskostnad: 14-8 dagar före ankomsten: 25% av helpriset, 7-4 dagar före ankomsten: 50% av helpriset, 3 -0 dagar före ankomsten eller 'Now Show': 100% av helpriset.
Tillbaka till ✔️ Tó Wellness Hotel Bánk *** boende